Home > Over de faculteit > Wetenschappelijke afdelingen > Taal, Literatuur en Communicatie
Banner afdeling TLC

Taal, Literatuur en Communicatie

De afdeling Taal, Literatuur & Communicatie (TLC) van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU verricht onderzoek op de samenhangende gebieden van taal, cognitie, (journalistieke) communicatie, (digitale) informatie en literatuur. 

De afdeling hecht belang aan de maatschappelijke waarden van haar onderzoeksresultaten. Dat betekent onder meer dat kennis en inzichten worden vertaald naar toepassingen in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de informatica. TLC participeert in de Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA), omdat het de overtuiging deelt dat onderzoek mede tot stand komt door vragen van maatschappelijke partners. 

Zowel ons bachelor-, minor- en masteronderwijs als ons dienstenaanbod ten behoeve van onze maatschappelijke partners zijn afgeleiden van ons onderzoeksprofiel. Alumni en adviesraden helpen ons bij het aanscherpen van onze signatuur.

Onderzoek

TLC herbergt onder meer de onderzoeksgroep rond Spinozaprijs-winnaar prof.dr. Piek Vossen, die werk verricht op het gebied van het geautomatiseerd lezen, interpreteren en structureren van grote informatiestromen. Prof.dr. Irene Costera Meijer doet onderzoek naar nieuwe vormen van journalistiek, terwijl prof.dr. Martine Coene – in een alliantie met VUmc (LHCA) – perspectieven ontwikkelt op gehoorstoornissen bij volwassenen en kinderen. Bloed en rozen, de literatuurgeschiedenis van dr. Jacqueline Bel, getuigt van het belang van toegankelijk gepresenteerd onderzoek naar de relaties tussen taal, cultuur en geschiedenis.

Maatschappelijke betrokkenheid

De bijzonder hoogleraren bij de afdeling zijn ingebed in onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties, zoals Stichting Lezen. Hierdoor versterken zij de relatie tussen universiteit en samenleving. De bijzondere leerstoelen bewegen zich op het gebied van gehoorstoornissen en lezen en leesbevordering.

Onderwijs

De afdeling TLC verzorgt twee bacheloropleidingen en drie eenjarige masteropleidingen, elk met diverse specialisaties. Daarnaast vertaalt de expertise van de afdeling zich in twee tweejarige research masters (Linguistics en Letterkunde). Tot slot ontwikkelde TLC samen met het onderwijscentrum van de VU een nieuwe, tweejarige educatieve master

Meer informatie over het onderwijsaanbod vind je op de website van TLC

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl