Home > Over de faculteit > Organisatie
Faculteit der Geesteswetenschappen

Het belangrijkste bestuursorgaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen is het faculteitsbestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding en draagt zorg voor het beleid rondom onderwijs en onderzoek. Het faculteitsbestuur wordt ondersteund door het faculteitsbureau.

Naast het bestuur zijn er een aantalcommissies en andere vormen van medezeggenschap. Studenten hebben via de Facultaire Studentenraad inspraak in de organisatie. De Faculteit der Geesteswetenschappen is ingedeeld in drie wetenschappelijke afdelingen

Bekijk het organogram van de Faculteit der Geesteswetenschappen

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl