J.M.J. Bouma, MA

Onderzoeksinteresses: Politiek en geschiedschrijving in voormalig socialistische staten  van Oost Europa en Centraal Azië.

Onderwijs: Werkgroep “Democratization in the Former Soviet Union” (2011-2013) - over politieke ontwikkelingen in de voormalige Sovjet Unie republieken.

 

Onderzoek:

Sinds 2012: Promotieonderzoek naar geschiedenisbeeld, zelfbegrip en activiteiten van belangenorganisaties van voormalige DDR functionarissen van 1989 tot vandaag.

2010-2011: Onderzoek naar geschiedschrijving in post-Sovjet Turkmenistan.

 

Publicaties:

“Turkmenistan: Epics in Place of Historiography”, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Themenheft "Nationen und Geschichtspolitik im Kaukasus und in Zentralasien", 59/4 (2011), 559-585.

“Street Revolution and Ethnic Strife in Kyrgyzstan: Reports from Bishkek”, at: http://www.hum.uva.nl/template/downloadAsset.cfm?objectid=B8419D3B-5258-443D-8FF0179FEE48ACDB (June 2010).

“Book review on Adrienne Edgar, Tribal Nation. The Making of Soviet Turkmenistan”, in: Nationalities Papers, vol.37/4 (July 2009).

 

Conferenties en lezingen:

“The Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden: Court Petitions and the Socialist Tradition of Petitioning”, paper gepresenteerd op conferentie over “Complaints: Cultures of Grievance in Eastern Europe and Eurasia” (Maart 2013).

„The Ruhnama and National Ideology in Turkmenistan”, presentatie voor de Österreichische Orient-Gesellschaft Hammer-Purgstall (Maart 2012).

Conferentie  “Towards a Social History of Turkmenistan, 1860-1960: Research Trends in Ethnography and History” in Amsterdam, the Netherlands (organisatie en paper over “The Archaeological Discipline in Soviet- and Post-Soviet Turkmenistan”) (Oktober 2011).

 

Scriptiebegeleiding (BA):

Ruben van Dijk, Gastvrije slavenhandelaren in Centraal-Azië. Beeldvorming van de Turkmenen in reisverslagen uit de negentiende eeuw (2013).

Kayleigh Goudsmit, Het kind van vandaag, de Sovjetburger van morgen. Kinderboeken en morele educatie in de Sovjet Unie, 1922-1935 (2013).

Lennart Mol, Nationalism and the fall of Yugoslavia. National identities and conflicts (2013).

Tom van Dijk, De paradox van een gecoördineerde oppositie: Een case study van A Just Russia (2012).

Daniël Asscher, De oligarchen van Jeltsin onder Poetin (2012).


Nevenwerkzaamheden:

Trainer, Foundation Max van der Stoel (MFS)