prof. dr. J. (Jos) BazelmansThis page has been moved. You are being redirected.

Jos Bazelmans

Publications

 • 1991a: Conceptualising early Germanic political structure. A review of the concept of 'Gefolgschaft', in N. Roymans en F. Theuws (eds), Images of the past. Studies on ancient societies in northwestern Europe, Amsterdam (Studies in Prae- en Protohistorie 7), 91-130
 • 1996: Eén voor allen, allen voor één. Tacitus' Germania, de Oudengelse Beowulf en het ritueel-kosmologische karakter van de relatie tussen heer en krijger-volgeling in Germaanse samenlevingen, Amsterdam (proefschrift)
 • 1999a: By weapons made worthy. Lords, retainers and their relationship in Beowulf, Amsterdam (Amsterdam Archaeological Studies 5), 206 blz.
 • 2000a: Beyond power. Ceremonial exchanges in Beowulf, in F. Theuws and J. Nelson, Rituals of power, Leiden, Brill (The Transformation of the Roman World), 311-376
 • 2001: Moralities of dress and the dress of the dead in early medieval Europe, in Y. Hamilakis, M. Pluciennik, M. Shanks and S. Tarlow, Thinking through the body, 79-91.
 • 2002b: Die spätrömerzeitliche Besiedlungslücke im niederländischen Küstengebiet und das Fortbestehen des Friesennamens, Embder Jahrbuch, 7-61.
 • 2004: De Romeinse muntvondsten van de drie noordelijke provincies. Methodische kanttekeningen bij een nieuwe periodisering der relaties, Leiden/Utrecht (Tweede Van Gelder-lezing).
 • 2005: Ruimte en verleden tijd; imperium, staat en Unie, in B. Bolenbrander en MUST (red.), Limes Atlas, Rotterdam, 11-17.
 • 2005: Die Wurten von Dongjum-Heringa, Peins-Oost und Wijnaldum-Tjitsma: kleinmaßstäblicher Deichbau in ur- und frühgeschichtlicher Zeit des nördlichen Westergo, in Küste und Marsch, Oldenburg, 68-84.
 • Bazelmans, J., J. Kolen en H.T. Waterbolk, 1997: On the natural history of the peasant landscape. An archaeological dialogue with Tjalling Waterbolk, Archaeological dialogues 4 (1), 71-101
 • Bazelmans, J., D. Gerrets en A. Pol, 2002: Metal detection and the Frisian kingdom. Questions about the central place of northern Westergo in the early middle ages, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 45, 219-241.
 • Bazelmans en J. Kolen, 2003: Bouwen onder de gezichtshoek van het verleden, in E. Dil, 2003: De gewenste geschiedenis. Pleidooi voor het limes-programma, Utrecht, 18-21.
 • Bazelmans, J., M. Dijkstra en J. de Koning, 2004: Holland during the first millennium, in M. Lodewijckx (red.), Bruc ealles well. Archaeological essays concerning the peoples of north-west Europe in the first millennium AD, Leuven, 3-36.
 • Kolen, J., en J. Bazelmans, 2004: Een vreemd land. Over de geschiedenis en vormgeving van het landschap, Geschiedenis en ontwerp 1 (2004), 9-26.
 • Jonge, W. de, J. Bazelmans en D. de Jager, 2006: Forum Hadriani. Van Romeinse stad totmonument, Utrecht.

Links