Special event: René ten Bos: Leven in het Antropoceen

The Dutch ‘Thinker Laureate’ (Denker des Vaderlands) René ten Bos will visit the Environmental Humanities Center to talk about his new book Dwalen in het Antropoceen. Please note that this lecture will be in Dutch.

02/16/2018 | 3:30 PM

Leven in het Antropoceen

Hoe overleven we het antropoceen? Dit tijdperk van ecologische catastrofes vraagt om een fundamentele herbezinning over de rol die mensen spelen op deze planeet. Ten Bos pleit voor een ecologische mentaliteit die een enerzijds streep trekt door techno-optimisme en anderzijds een streep door cynisme en onverschilligheid. Ecologisch denken is niet leuk en biedt evenmin panacees. Maar geen beloftes is altijd beter dan loze beloftes.

Life in the Anthropocene

How do we survive the Anthropocene? This era of ecological catastrophes requires a fundamental rethinking of the role people play on this planet. Ten Bos argues for an ecological mentality that criticizes techno-optimism on the one hand and cynicism and indifference on the other. Ecological thinking is not fun and does not offer panacea. But no promises are always better than empty promises.

René ten Bos is Professor of Philosophy in the department of Management Sciences at Radboud University in Nijmegen, the Netherlands. He is the Dutch Denker des Vaderlands: the Thinker Laureate for 2017. Among his many publications, his books Water: Een geofilosofische geschiedenis (2015), and Dwalen in het antropoceen (2017) are of special interest to the Environmental Humanities.

tenbos2