Bedrijf en samenleving

De Faculteit der Geesteswetenschappen werkt samen met vele andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland. De faculteit is een unieke combinatie van drie afdelingen: Taal, Literatuur en Communicatie, Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid en Filosofie. Deze vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau.

Producten & Diensten

De Faculteit der Geesteswetenschappen heeft veel kennis en expertise in huis waar u gebruik van kunt maken.

Samenwerkingsverbanden

De Faculteit der Geesteswetenschappen heeft tal van samenwerkingsverbanden om ons onderwijs continu te kunnen verbeteren, onderzoek te kunnen uitbreiden en kennis up-to-date te houden

Onderzoek in opdracht

De Faculteit der Geesteswetenschappen heeft veel kennis en expertise in huis waar je gebruik van kunt maken.