Producten & Diensten

De Faculteit der Geesteswetenschappen heeft veel kennis en expertise in huis waar je gebruik van kunt maken. Dat doen we in de vorm van specifieke marktgerichte contractactiviteiten. Deze zijn ondergebracht in diensten en in sommige gevallen stichtingen. Onderstaande diensten zijn op dit moment verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen:

VUhbs Archeologie

VUhbs biedt advies en praktische oplossingen wanneer archeologisch onderzoek noodzakelijk is. VUhbs inventariseert, adviseert en voert uw project van begin tot einde uit. 

VU-NT2

VU-NT2 is het onderwijs- en expertisecentrum voor Nederlands als tweede taal aan de VU. Naast taalonderwijs biedt VU-NT2 een docentenopleiding en nascholingsprogramma. VU-NT2 ontwikkelt leermiddelen, cursussen en trainingen op maat, geeft advies en doet onderzoek.

Taal, Literatuur en Communicatie

Als je op één van onderstaande links klikt, word je doorverwezen naar de website van de afdeling Taal, Literatuur en Communicatie.  

Taal:


Literatuur:
•    Advies: Letteren & Bibliotheken