Jij en FGW

De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt een breed scala aan bachelor- en (research)masteropleidingen. Daarnaast biedt de faculteit een interdisciplinaire bacheloropleiding Philosophy, Politics & Economics (PPE) aan.

Het onderwijs binnen de faculteit is persoonlijk. Studenten werken in kleine groepen, waardoor veel interactie met medestudenten en docenten mogelijk is. Binnen de opleidingen is ruimte voor individuele keuzes en ontwikkeling. Studenten kunnen de kennis die zij opdoen toepassen in een maatschappelijke context. De faculteit gaat uit van een uitdagend studieklimaat met activerend onderwijs en goede begeleiding. In dat onderwijs spelen actuele vraagstukken uit de samenleving en wetenschap een centrale rol.

Aankomende studenten

Hier vind je alle informatie voor als je aan de Faculteit der Geesteswetenschappen wilt komen studeren.

Voorlichting

De VU organiseert verschillende evenementen om je te helpen bij het maken van een goede studiekeuze. Kom langs!

Bindend studieadvies

Alles wat je moet weten over het bindend studieadvies voor studenten Geesteswetenschappen.

Studiebegeleiding en advies

Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies? De faculteit heeft verschillende medewerkers die jou advies kunnen geven en kunnen begeleiden.

Diploma-uitreiking en ophalen

Hier vind je alle informatie over diploma-uitreikingen.

Naast je studie

Naast je studie kun je lid worden van een studieverenigingen of genieten van de culturele, sportieve en sociale activiteiten.

Studentenmedezeggenschap

Wil jij meepraten en meebeslissen over zaken die het onderwijs aangaan? Dan is de medezeggenschap echt iets voor jou.