Studentenmedezeggenschap

Wil jij meepraten en meebeslissen over zaken die het onderwijs aangaan? Dan is de medezeggenschap echt iets voor jou. Want als lid van de medezeggenschap (opleidingscommissie, Facultaire Studenten Raad) ben je van groot belang voor het functioneren van de faculteit en de universiteit. Daarnaast doe je veel ervaring op en leer je constructief meedenken en meebeslissen over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie. Er zijn verschillende medezeggenschapsmogelijkheden binnen en buiten de faculteit.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OC) is een adviesorgaan waar docenten en studenten samen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs. Het is een bij de wet ingestelde commissie die het onderwijsbureau en het bestuur van een faculteit adviseert over allerlei onderwerpen die met onderwijs te maken hebben. Elke bachelor- en masteropleiding van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft een OC. OC student-leden zijn dus betrokken bij het onderwijs van de eigen opleiding. De OC vindt het belangrijk om de stem van studenten te horen. Meer informatie over de opleidingscommissie vind je op VUnet.

Facultaire Studenten Raad

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen. De FSR vormt de schakel tussen studenten en het faculteitsbestuur en behartigt de belangen van studenten. Studenten hebben via de FSR inspraak en medezeggenschap over de beslissingen die het bestuur binnen de faculteit neemt. De FSR bestaat uit zes leden die gezamenlijk een geheel studiejaar de belangen behartigen van studenten die aan de faculteit Geesteswetenschappen studeren. Dit wordt gerealiseerd door middel van het bijwonen van vergaderingen van het faculteitsbestuur, maar ook door deel te nemen aan verschillende commissies.

Studentlid Faculteitsbestuur: de assessor

De assessor is een student die het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd mag adviseren over dat wat er speelt op de faculteit. Denk daarbij aan onderwerpen die het onderwijs betreffen, maar ook aan de voorzieningen die er op de faculteit zijn voor de studenten. Als studentassessor sta je midden in de faculteit: aan de ene kant adviseer je het faculteitsbestuur; aan de andere kant onderhoud je goed contact met de facultaire studentenraad, de opleidingscommissies en de studieverenigingen. De studentassessor is degene die de informatie moet verzamelen en door moet spelen naar het faculteitsbestuur en van het faculteitsbestuur naar de studentenmedezeggenschapsorganisaties.

De studentassessor denkt niet alleen na over het beleid van de faculteit, maar overlegt ook maandelijks met studentassessoren van alle andere faculteiten van de VU. Hierdoor kan de assessor meepraten over zaken die de hele VU aangaan, zoals bijvoorbeeld internationalisering en campusvoorzieningen.

Meer informatie
De studentassessor kun je bereiken via fblid.fgw@vu.nl

Medezeggenschap binnen de Vrije Universiteit Amsterdam

Binnen de organisatie van de VU zijn er drie medezeggenschapsorganen: de studentenraad, de ondernemingsraad en de gezamenlijke vergadering(en). Meer informatie over de medezeggenschapsorganen van de VU.