Studiebegeleiding en advies

Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk of inhoudelijk advies? De Faculteit der Geesteswetenschappen maar ook de VU als geheel biedt op verschillende wijze begeleiding. Voor vakinhoudelijke begeleiding kan je uiteraard terecht bij de docenten van je opleiding.

Algemene studentbegeleiding
De algemene begeleiding, zowel op centraal als op facultair niveau, betreft meer de vakoverstijgende hulp die geboden wordt door de facultaire studieadviseurs en de centrale studentendecanen. Bij de studieadviseur kun je terecht voor vragen over het onderwijsprogramma, voor persoonlijke vragen en studieadvies. 

De studieadviseurs gaan ervan uit dat jij als student beschikt over een zekere mate van zelfstandigheid en je je verantwoordelijk voelt voor het slagen van jouw studie. Na het eerste studiejaar moet er een groei zijn in jouw zelfstandigheid en professioneel gedrag. Dat betekent dat je als student de studieadviseur zelf ook tijdig weet te vinden als er zich in een later stadium van de bachelor- of masteropleiding studiegerelateerde problemen voordoen. Je kunt op verschillende manieren met de studieadviseurs in contact komen. Zo kun je langskomen tijdens het inloopspreekuur of een afspraak maken. Wil je aan afspraak maken met een studieadviseur? Kijk op VUnet.

Centrale Studentenbalie   
De Centrale Studentenbalie behandelt vragen over verschillende praktische studentenzaken. Ben je al student aan de VU? Dan vind je alle informatie over inschrijven en collegegeld op VUnet. Je kunt daar ook een vraag stellen aan de Centrale Studentenbalie via het formulier.

Informatie over Centrale Studentbegeleiding vind je op de algemene website van de VU.