Taalkundig minisymposium “Voces Brasiliae” ter gelegenheid afscheid Leo Wetzels

09-06-2017

Hoofdgebouw VU, zaal Agora 1

Taalkundig minisymposium “Voces Brasiliae” ter gelegenheid van het afscheid van Leo Wetzels

Faculteit der Geesteswetenschappen

Overig

Congres / Symposium

flyer afscheid Leo Wetzels

Afscheid-Leo-2