Evidence Matters: Science, Proof, and Truth in the Law

10-03-2017

13.00 - 17.00 uur

VU, zaal 14A-33

Evidence Matters: Science, Proof, and Truth in the Law

Faculteit der Geesteswetenschappen

Overig

Congres / Symposium

Het symposium gaat over het recente boek Evidence Matters: Science, Proof, and Truth in the Law (2014) van Susan Haack.

Susan Haack is hoogleraar filosofie en rechten aan de Universiteit van Miami. Ze is bekend geworden door haar pragmatische kennistheorie: een knappe synthese van de empiristische funderingsleer en het coherentisme (Evidence and Inquiry (1993)). In haar nieuwe boek past ze deze epistemologie toe op juridische waarheidsvinding en bewijsvoering.

In Nederland speelt dit onderwerp onder meer in de veel-bediscussieerde kwestie van onterechte veroordelingen, zoals de Puttense moordzaak.Het symposium is interessant voor allen die geïnteresseerd zijn in dit fascinerende kruispunt van rechtsvinding en kennistheorie, zowel vanuit academische kring als vanuit de rechtspraktijk.

Tijdens het symposium voeren, naast Susan Haack, vijf Nederlandse deskundigen het woord. Elk brengt zijn of haar discipline in verband met een aspect van Haacks werk.

Sprekers

  • Susan Haack (hoogleraar filosofie en rechten, University of Miami)
  • René van Woudenberg (hoogleraar kennistheorie en metafysica, VU)
  • Cees Maris (em. hoogleraar rechtsfilosofie, UvA)
  • Anne Ruth Mackor (hoogleraar professie-ethiek, RUG)
  • Peter van Koppen (hoogleraar rechtspsychologie, VU)


Gespreksleiders

  • Wouter Veraart (Hoogleraar rechtsfilosofie, VU)
  • Henk Elffers (em. hoogleraar empirische bestudering van de strafrechtpleging, VU)


Programma


Voorzitter Wouter Veraart
13.00 – 13.05     Opening: Wouter Veraart
13.05 – 13.45   Susan Haack: Justice, Truth, and Proof
13.45 – 13.55   Vragen

13.55 – 14.15   René van Woudenberg
14.15 – 14.25   vragen

14.25-15.00    Pauze

Voorzitter Henk Elffers
15.00 – 15.20    Cees Maris: Truth in Cases of Incest
15.20 – 15.30    Vragen
15.30 – 15.50    Anne Ruth Mackor
15.50 – 16.00    Vragen
16.00 – 16.20    Peter van Koppen
16.20 – 16.30    Vragen
16.30 – 17.00    Reply: Susan Haack

17.00 – 18.00    Borrel

Aanmelden
Deelname is gratis. Aanmelden is verplicht. Meld je hier aan.

Organisatie
Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU en het Abraham Kuyper Center for Science and the Big Questions.

Cees Maris
Wouter Veraart
Irma Verlaan
René van Woudenberg

Contact
Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met Irma Verlaan (g.h.verlaan@vu.nl

Download de brochure