Gevonden in vertaling: transnationale media en het nationale archief

01-12-2017

15.45

Aula

Found in translation: transnational media and the national archive

prof.dr. A.W. Badenoch

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kunst, cultuur en geschiedenis

Oratie

Radio en televisie staan al lang in dienst van de natie, als instituten, technologie en als leveranciers van momenten, groot en klein die we met elkaar deelden. Nationale audiovisuele archieven kunnen een vergelijkbare rol vervullen, met name in het digitale tijdperk omdat hun inhoud beschikbaar komt voor het delen, hergebruiken en opnieuw verzamelen als nationaal geheugen. Maar vanaf hun vroegste dagen hebben deze media ook stromen van mensen, dingen en ideeën over de landsgrenzen, vaak vertaald voor huishoudelijk gebruik.

En op dit moment, zoals archiefinhoud vanuit het archief 'vertaald' wordt naar de digitale sfeer, komt het weer in de transnationale circulatie terecht. Door een transnationaal beeld van het archief te krijgen, kunnen we zien hoe deze processen van circulatie en vertaling uit het verleden en het heden met elkaar kunnen spreken. Kijkend naar rijke voorbeelden uit de collectie van Beeld en Geluid, zien we dat door meer te kijken naar de technische en culturele punten van vertaling,  onze kijk op het land en de wereld wordt geopend.