Gevonden in vertaling: transnationale media en het nationale archief

01-12-2017

15.45

Aula

Found in translation: transnational media and the national archive

prof.dr. A.W. Badenoch

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kunst, cultuur en geschiedenis

Oratie