De Volmaakte Mens

16-10-2017

13:30-15:15

Vrije Universiteit Amsterdam, Medische Faculteitsgbouw FG2 | Van der Boechorststraat 7 | 1081 BT | Amsterdam

De Volmaakte Mens. Lezing en discussiebijeenkomst over technologie en mensverbetering

Bas Heijne

Aanmelden bij Britta van Beers (b.c.van.beers@vu.nl)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Lezing

Nieuwe technologie├źn stellen wetenschappers in staat om vergaand te sleutelen aan de mens en het menselijke. In varkens gekweekte menselijke organen, designer baby's en met internet verbonden menselijke breinen vormen slechts een aantal voorbeelden. Daarbij streeft men niet langer alleen naar het beter maken van mensen, maar ook naar het maken van betere mensen.

In 2015 maakte Bas Heijne (o.a. winnaar van de P.C. Hooft-prijs 2017, NRC-columnist en dit jaar Vrije Schrijver aan de VU) een programma-reeks over dit thema voor Human/VPRO: De Volmaakte Mens.

In deze lezing staat hij stil bij de thematiek van De Volmaakte Mens en trekt de lijn door naar het heden en de toekomst. Aansluitend is er ruimte voor discussie.

De lezing wordt georganiseerd in het kader van de minoren Juridische Uitdagingen van de 21e Eeuw, en Technology, Law and Ethics; en de wijsgerige master Philosophy, Bioethics and Health. Met studenten van deze vakken zal Bas Heijne in discussie gaan.

Aanmelden
Studenten en medewerkers zijn van harte welkom als toehoorder na aanmelding bij Britta van Beers (b.c.van.beers@vu.nl). De toegang is vrij.