Publieksbijeenkomst ‘Geschiedenis in de politiek’

16-06-2018

13.30-16.00 uur

Hoofdgebouw VU, zaal 4A33 (of KC-07)

Publieksbijeenkomst ‘Geschiedenis in de politiek’

Susan Legêne en Roelof Bisschop

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kunst, cultuur en geschiedenis

Overig

Publieksbijeenkomst Geschiedenis in de politiek

De opleiding Geschiedenis aan de VU bestaat 100 jaar. Dat vieren wij onder meer met een discussiemiddag voor studenten, alumni, historici, politici en andere belangstellenden. Het thema is ‘geschiedenis in de politiek’. Onze koning en minister-president zijn opgeleid als historicus; in het kabinet, het parlement en op veel plekken in de publieke sector vinden we vakgenoten. Doet hun historische achtergrond ertoe? Welke rol spelen historische kennis en inzichten eigenlijk in het politieke debat, de bestuurlijke praktijk of kwesties als bezinning op Nederland in Europa en de wereld?

Locatie: zaal 4A33 (mogelijke uitwijk op de dag zelf naar KC-07)

Programma
Vanaf 13 uur: inloop met koffie/thee
13.30 – 13.40 welkom (Fred van Lieburg, opleidingsdirecteur Geschiedenis VU)
13.40 – 14.00 lezing ‘Historische kritiek als tweede natuur’ (Susan Legêne, hoogleraar politieke geschiedenis VU)
14.00 – 14.15 reactie (Roelof Bisschop, lid Tweede Kamer namens SGP)
14.15 - 14.45 pauze
14.45 – 15.45 Debat onder leiding van Wim Berkelaar (medewerker HDC).
Deelnemers: Roelof Bisschop (lid Tweede Kamer namens SGP), Paul van Meenen (lid Tweede Kamer namens D66), Ronald van Raak (lid Tweede Kamer namens SP), Ronald Kroeze (docent politieke geschiedenis VU), Susan Legêne (VU)
15.45 presentatie Studievereniging Merlijn
16.00 boekpresentatie Geschiedenis aan de Zuidas. Essays van VU-historici (Prometheus 2018)
Aansluitend  Borrel 

De VU-Boekhandel verzorgt een stand waar onder meer Geschiedenis aan de Zuidas verkrijgbaar is.

AFB Poster 100 jaar geschiedenis klein

Deze publieksbijeenkomst wordt gehouden in het kader van "100 jaar Geschiedenis aan de VU"

De toegang is gratis, wel graag vooraf aanmelden via afdelingensecretariaat.fgw@vu.nl

(klik op het plaatje voor een grotere afbeelding)