Multimodaliteit van constructies in de constructie van grammatica

04-09-2018

13.45

Aula

Multimodality of Constructions in Construction Grammars

S. Wu

prof.dr. A.J. Cienki, copromotor prof.dr. M. Hannay

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kunst, cultuur en geschiedenis

Promotie

Het gebruik van gebaren op verschillende manieren is gevoelig voor de manier waarop een evenement grammaticaal wordt uitgedrukt. Dit inzicht is bevorderend voor ons begrip van de relatie tussen gebaren en grammaticale constructies. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Suwei Wu.

Gebaren en grammatica
Naar aanleiding van eerdere bevindingen dat handgebaren nauw gecoördineerd zijn met de spraak die zij vergezellen is er toenemende interesse in de vraag of en hoe gebaren zich relateren aan grammatica.
Op basis van multimodale data uit talkshowprogramma’s onderzocht Wu in hoeverre de verschillende manieren waarop evenementen kunnen worden uitgedrukt door grammaticale constructies weerspiegeld worden door de eigenschappen van spraak-begeleidende handgebaren.

Grammaticale constructies
Een eerste studie verkende Wu dit onderwerp met betrekking tot de meest basale en veelvoorkomende constructies in Engels, namelijk transitieve, intransitieve en copulaire constructies. In een tweede studie onderzocht hij hoe handgebaren zich relateren tot transitieve en intransitieve constructies wanneer deze betrekking hebben op fysieke acties van transitieve of intransitieve aard (zij liet de ring in de put vallen versus de ring viel op de grond). Een derde studie betrof dezelfde grammaticale constructies wanneer deze naar een object verwijzen in combinatie met een geassocieerde actie, of zonder verwijzing naar zo’n actie (zij hamerde de spijker in de muur vs. het is een hamer). In de vierde studie onderzocht Wu de relatie tussen spraak-vergezellende gebaren en een ander type grammaticale alternatie: de double object constructie en de related prepositional object constructie (hij gaf haar een boek versus hij gaf het boek aan haar).

Meer informatie over het proefschrift in DARE