De nieuwe gedragscode: hoe nu verder?

02-10-2018

13.30 - 16.45 uur

De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam

De nieuwe gedragscode: hoe nu verder? - Symposium over de nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

Lex Bouter en anderen

Vrije Universiteit Amsterdam

Overig

Congres / symposium / seminar

Symposium voor wetenschappers, beleidsmakers, bestuurders over de implementatie van de nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit

Het is van cruciaal belang dat onderzoek wordt uitgevoerd volgens de principes van wetenschappelijke integriteit. In september 2018 wordt de nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit gepubliceerd. Per 1 oktober vervangt die officieel de oude gedragscode uit 2004.

De nieuwe gedragscode beschrijft de principes van wetenschappelijke integriteit, normen voor goede onderzoekspraktijken, procedures voor het geval de normen niet worden nageleefd en de verantwoordelijkheden van instellingen.

Het symposium brengt wetenschappers, beleidsmakers, bestuurders en andere geïnteresseerden met elkaar in gesprek over wat nieuw is in de code en hoe deze breed geïmplementeerd kan worden.

De code is op verzoek van de volgende partijen opgesteld door een onafhankelijke commissie: VSNU (Vereniging van Universiteiten), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), NWO  (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), Vereniging Hogescholen, KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen).

Sprekers
•    Keimpe Algra, hoogleraar geschiedenis van de wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, en voorzitter van de commissie herziening gedragscode
•    Karen Maex, rector magnificus, Universiteit van Amsterdam
•    Daan Andriessen, lector methodologie van  praktijkgericht onderzoek, Hogeschool Utrecht, en lid van de Commissie herziening gedragscode
•    Frits Roosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie, Leids Universitair Medisch Centrum
•    Lex Bouter, hoogleraar methodologie en integriteit, Vrije Universiteit Amsterdam, lid van de Commissie herziening gedragscode
•    Wim van Saarloos, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen


Meer informatie en aanmelden
Meer informatie kunt u vinden op de KNAW-website. U kunt ook contact opnemen met jean.philippe.de.jong@knaw.nl, telefoon 020 551 0762.
 
U bent van harte welkom op dit symposium. Deelname is gratis, maar aanmelding is verplicht. U kunt zich aanmelden via het online aanmeldingsformulier.