InterScience De Jonge Akademie

17-10-2018

19.00 - 21.00 uur

Aula Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK Maastricht

InterScience De Jonge Akademie: Natuur versus Cultuur

o.a. Kristine Steenbergh

Faculteit der Geesteswetenschappen

Overig

Congres / symposium / seminar

Bestaat er nog onderscheid tussen natuur en cultuur? Hoe zit het met het man-vrouwverschil en de biologie van economische beslissingen? Zijn hersenscans toelaatbaar in de rechtbank en mogen geesteswetenschappers iets zeggen over het klimaat? We onderzoeken wat het onderscheid tussen natuur en cultuur nog betekent voor verschillende disciplines in de hedendaagse wetenschap.

Meer informatie en aanmelden via de site van De Jonge Akademie

Over InterScience
De Jonge Akademie houdt de serie publieksbijeenkomsten InterScience. Daarin belichten wetenschappers hetzelfde thema vanuit hun eigen vakgebied. Vaak zijn er onverwachte raakvlakken, die de onderlinge verbondenheid tussen verschillende disciplines benadrukken.