Jaarlijks Romeinensymposium van ACASA

14-12-2018

10.00 - 17:00 uur

Auditorium Hoofdgebouw

Jaarlijks Romeinensymposium van ACASA

Faculteit der Geesteswetenschappen

Overig

Congres / symposium / seminar

De 24e editie van het Romeinensymposium van ACASA vindt plaats op vrijdag 14 december 2018.

Het Romeinensymposium is een jaarlijks terugkerende lezingen- en discussiedag over actuele ontwikkelingen op het terrein van de Romeinse archeologie van Nederland en omgeving. Het doel van het symposium is een platform te bieden voor de uitwisseling van kennis tussen professionals in het werkveld. Het heeft een nadrukkelijk valorisatie-doel en wil professionals die werkzaam zijn bij universiteiten, archeologische bedrijven, erfgoedinstellingen en de overheid met elkaar in gesprek brengen en houden. Het programma is divers en omvat zowel rapportages van recent veldwerk als analyses van materiaal en meer synthetiserende studies. Sinds 2017 wordt het symposium ondersteund door het onderzoeksinstituut CLUE+ en door de nationale onderzoeksschool ARCHON.

Aanmelding
Deelname aan het symposium is gratis. Wel vragen wij u zich vooraf aan te melden door middel van een kort bericht aan romeinensymposium.fgw@vu.nl met vermelding van uw naam en organisatie waaraan u bent verbonden. Wilt u na afloop een bewijs van deelname ontvangen voor het onderhoud van uw actor status, dan kan dat alleen als u dit bij uw aanmelding hebt aangegeven. De inschrijving sluit op zondag 9 december.

Download hier het volledige programma (pdf).