De oude Grieken en Romeinen zijn mensen zoals wij

27-09-2019

15.45

Aula

Mensen zoals wij

prof.dr. G.J. Boter

Faculteit der Geesteswetenschappen

Wijsbegeerte

Afscheidscollege

De Grieks-Romeinse oudheid ligt zo'n 2000 jaar achter ons en in al die eeuwen is de wereld onherkenbaar veranderd. Ondanks al die veranderingen is er een constante, en dat is de mens zelf. Dat stelt Gerard Boter in zijn afscheidsrede.

Meer overeenkomsten dan verschillen
Ook al leefden de Grieken en Romeinen in een totaal andere wereld dan de onze, er is meer wat ons met hen verbindt dan wat ons van hen scheidt. Ze zijn uiteindelijk mensen zoals wij. In deze rede van VU-hoogleraar Gerard Boter worden enkele aspecten van deze overeenkomsten toegelicht aan de hand van Griekse teksten. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de vraag hoe we moeten omgaan met deze teksten: welke vragen kunnen we wel aan deze teksten stellen en welke niet?