Ab Flipse vaste universiteitshistoricus van de VU

De positie van universiteitshistoricus wordt structureel, dat heeft het College van Bestuur (CvB) van de VU besloten. In 2013 werd Ab Flipse benoemd tot universiteitshistoricus, aanvankelijk voor een periode van drie jaar. Zijn aanstelling wordt nu gecontinueerd.

13-11-2015 | 8:29

Ab Flipse_nieuwsDe universiteitshistoricus doet onderzoek naar de geschiedenis van de VU en heeft een universiteitsbrede taak in het bevorderen van historisch besef, beantwoorden van publieksvragen, en verbinden van de universitaire tradities met de actualiteit en toekomst van de wetenschapsbeoefening.

Geesteswetenschappen
De functie is verbonden aan de leerstoelgroep Cultuurgeschiedenis van in de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW). De Historische Commissie functioneert als begeleidingsgroep. De inbedding bij FGW is waardevol omdat universiteitsgeschiedenis een internationale discipline is die nauw aansluit bij facultaire speerpunten als cultuurgeschiedenis, kennisgeschiedenis en wetenschapsfilosofie. 


Tevens wordt samengewerkt met het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (binnen FGW), en met de UBVU op het gebied van erfgoed.

Loopbaan
Ab Flipse is gepromoveerd in de wetenschapsgeschiedenis. De afgelopen jaren publiceerde hij zowel over de vroege geschiedenis van de Vrije Universiteit, als over de transformatie van de VU in de periode na de Tweede Wereldoorlog in de context van bredere (inter)nationale ontwikkelingen in wetenschap en samenleving. Onlangs lanceerde hij het digitale platform ‘Geheugen van de VU’, waarop de geschiedenis van de VU wordt ontsloten voor een breed publiek. In januari 2016 verschijnt van zijn hand een lustrumbundel over 135 jaar Vrije Universiteit.

Bekijk ook eens te tijdlijn van Ab Flipse op Twitter: https://twitter.com/FlipseAb of https://twitter.com/VUhistoricus