Masterscriptieprijs FGW 2015 uitgereikt aan Lisanne Buisman (Classics and Ancient Civilisations)

Op woensdag 27 januari waren ruim 120 aanwezigen getuige van de uitreiking van de Master scriptieprijs 2015. Voor deze prijs waren 11 scripties genomineerd door de faculteit.

04-02-2016 | 8:50

Geschreven in het cursusjaar 2014-2015; becijferd met een 8,5 of hoger; niet meer dan 30.000 woorden; maximaal 2 nominaties vanuit iedere (sub)afdeling. De jury bestond uit prof. dr. Leo Hoek (Taal en Letterkunde), prof. dr. Koen Goudriaan (geschiedenis), dr. Roel Zemel (Nederlandse letterkunde), dr. Harm-Jan van Dam (GLTC) en prof. dr Michel ter Hark (decaan; Filosofie).

Masterscriptieprijs 2015  Alle genomineerden werden namens de jury in het zonnetje gezet door Michel ter Hark, waarna Ruben Verhagen (Philosophy 2 years; The Irreducibility of Consciousness. A Hard problem or a Category Mistake? Begeleiders Decock en McQueen) de eervolle vermelding in
  ontvangst mocht nemen en Lisanne Buisman (Classics and Ancient Civilisations: Greek; Adversative particles? Begeleiders Allan en Boter) de Master scriptieprijs 2015 ontving. Bekijk het volledige juryrapport. Bijzonder om te vermelden: het is al voor het derde
  opeenvolgende jaar dat een student Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC) de scriptieprijs wint!