Twee nieuwe VU-leden De Jonge Akademie: Jeroen de Ridder en Kristine Steenbergh

Elk jaar kiest De Jonge Akademie tien nieuwe, talentvolle onderzoekers om haar gelederen te versterken. Twee ervan komen dit jaar van de VU: filosoof Jeroen de Ridder en literatuurwetenschapper Kristine Steenbergh.

12-12-2016 | 10:58

Naast bewezen wetenschappelijke kwaliteit beschikken leden over een brede belangstelling voor wetenschapsbeoefening en wetenschapscommunicatie. Een lidmaatschap is voor vijf jaar. De officiële installatie van de nieuwe leden vindt 8 juni 2017 plaats in Amsterdam.

Jeroen-de-Ridder-HR-Daan-van-der-Horst_tcm261-810057Jeroen de Ridder
Voor filosoof Jeroen de Ridder (1978) is de betekenis van wetenschappelijke kennis een belangrijk onderwerp. Hij schreef over de effecten van de ‘verabsolutering’ van de natuurwetenschappen. In zijn huidige onderzoek over kennis en democratie brengt De Ridder kentheorie en politieke filosofie bij elkaar. Hij publiceert ook over de kernverantwoordelijkheden van universiteiten. Verder richt hij zich op zinvolle ‘outputmeting’, loopbaanbeleid en de agendabepaling van wetenschap.

De Ridder is universitair docent bij de Faculteit der Geesteswetenschappen en senior onderzoeker bij het Abraham Kuyper Centrum, gespecialiseerd in epistemologie, wetenschapsfilosofie en godsdienstfilosofie. In dat kader denkt hij na over de vraag hoe, behalve individuen, ook groepen mensen intellectuele deugden kunnen hebben. Ook heeft De Ridder een column op www.geloofenwetenschap.nl. Meer over De Ridder is te vinden op zijn persoonlijke website: jeroenderidder.weebly.com.

Kristine-Steenbergh_tcm261-810064Kristine Steenbergh
Universitair docent Engelse literatuur en environmental humanities Kristine Steenbergh (1976) onderzoekt de cultuurgeschiedenis van emoties, in het bijzonder woede, wraakzucht en compassie. Zij brengt die in verband met hedendaagse maatschappelijke thema’s als de vluchtelingencrisis en genderverhoudingen. Haar volgende onderzoeksproject gaat over de rol van emoties, literatuur en cultuur in het Antropoceen. Bij De Jonge Akademie wil ze zich op het vlak van wetenschapsbeleid inzetten voor slow scholarship - een model gebaseerd in vertrouwen, samenwerking en diversiteit, in plaats van rendement en competitie.

Steenbergh richtte samen met Sjoerd Kluiving bij de Faculteit der Geesteswetenschappen het Environmental Humanities Center op binnen CLUE+. Het Center wil graag interdisciplinaire uitwisseling bevorderen tussen studenten, wetenschappers en een algemeen publiek over thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid en de relatie tussen mens en natuurlijke omgeving.