Interview met filosofe Judith Butler in Trouw n.a.v. het CLUE+ congres over haar werk

18-04-2017 | 12:50

Filosoof Judith Butler komt op voor homoseksuelen en transgenders. Van rechts-conservatieve verdedigers van homobelangen moet zij niets hebben. 'Homofobie is hier niet pas gekomen met de nieuwkomers.'

Hand in hand de straat op gaan om het op te nemen tegen mishandelde homo's. Maar ook al dan niet openlijk vragen stellen bij, of zelfs een verband leggen met de homo-opvattingen van Marokkanen, de islam of, in een moeite door, vluchtelingen. Voor de invloedrijke Amerikaanse filosoof en feminist Judith Butler is het allemaal veel te simpel gedacht. Ze wil het opnemen voor iedereen die slachtoffer is van uitsluiting, of dat nu is op grond van geslacht, huidskleur, afkomst, religie of klasse. "Homofobie is hier niet pas gekomen met de nieuwkomers, het is er altijd geweest. Dat beeld moet dus worden bestreden."

Lees verder op de website van Trouw. Meer informatie over het congres: butleramsterdam.com