VU-filosoof Emanuel Rutten publiceert nieuwe essaybundel ‘Overdenkingen’

In april 2017 is het nieuw boek van Emanuel Rutten getiteld ‘Overdenkingen’ verschenen. De bundel is een verzameling wijsgerige bijdragen van Rutten van de afgelopen jaren die specifiek betrekking hebben op zijn denken over het christelijk geloof. Deze bijdragen bespreken de vraag naar de redelijkheid van het geloof in God, het lijden in de wereld, het persoonlijk christelijke leven en meer in het algemeen over het christendom als wereldbeschouwing.

20-04-2017 | 10:48

Enkele citaten uit de bundel:

“Er wordt de laatste tijd weer vaak gediscussieerd over de (on)redelijkheid van religieuze en seculiere wereldbeelden, zoals het christendom of het materialisme. Zelden wordt daarbij echter eerst besproken hoe we op een redelijke manier wereldbeelden moeten beoordelen.”

“Het kwaad dat mensen elkaar aandoen, het lijden van vele mensen in deze wereld, overvalt en ontmoedigt ons. Woorden schieten tekort bij de afschuwelijke berichten die ons bijna dagelijks in de media bereiken. Hoe kunnen we dit verenigen met een geloof in een goede God? Deze vraag heeft gelovigen door de eeuwen heen beziggehouden, en zij houdt ons nog altijd bezig.”

“Als God bestaat, dan houdt God zich erg goed voor ons verborgen. Maar God zou zich nooit zo goed verborgen houden voor de mensheid. Hieruit volgt dat God niet bestaat. Is dit argument overtuigend?”

De bundel Overdenkingen van Emanuel Rutten is onder andere hier verkrijgbaar.

OverdenkingenInformatie over het boek:
Titel: Overdenkingen
Auteur: Emanuel Rutten
Uitgever: Stad Op Een Berg
Verschijning: april 2017
ISBN: 9789082186994