Toekenningen Vrije Competitie Geesteswetenschappen

In de ronde Vrije Competitie Geesteswetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (2016) zijn veel aanvragen ingediend (168). Er zijn in totaal twaalf aanvragen gehonoreerd. Vanuit de faculteit der Geesteswetenschappen zijn ook meerdere voorstellen ingediend. Eén daarvan behoort tot die twaalf, namelijk het voorstel van onze bijzonder Hoogleraar Ulbe Bosma (International Comparative Social History) samen met prof. Antunes (van de Universiteit Leiden). Wij feliciteren hen daar van harte mee!

10-01-2017 | 10:25

Deze toekenning betekent dat er een PhD en een Postdoc aangesteld mogen worden bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en dat die PhD bij onze faculteit zal promoveren. Het gaat om het volgende project:

Veerkrachtige diversiteit: de regulering van raciale en religieuze diversiteit in het Nederlands wereldrijk, 1600-1800
Prof. dr. Cátia Antunes (UL), prof. dr. Ulbe Bosma (IISG), dr. Karwan Fatah-Black (UL) en dr. Matthias van Rossum (IISG) - Resilient diversity: The governance of racial and religious plurality in the Dutch empire, 1600-1800
Het vroegmoderne Nederlandse wereldrijk kenmerkte zich door ongekende diversiteit. Dit project onderzoekt hoe de enorme verschillen in koloniale samenlevingen werden gereguleerd, en hoe het kwam dat de daarbij gebruikte oplossingen nog eeuwenlang impact hadden. De digitalisering en ontsluiting van unieke gerechtelijke archieven van koloniale vestigingen leidt daarvoor tot nieuwe antwoorden.