Gerben Meynen visiting professor bij Sapienza Universiteit Rome

Gerben Meynen (bijzonder hoogleraar Ethiek en Psychiatrie aan de VU) is in het voorjaar van 2017 visiting professor bij de Sapienza Universiteit Rome. Hij zal daar vanuit de afdeling psychiatrie en neurologie lezingen geven over onderwerpen op het grensvlak van psychiatrie, ethiek en recht – zoals toerekeningsvatbaarheid en wilsbekwaamheid – en onderzoek doen.

12-01-2017 | 8:46

Gerben MeynenGerben Meynen, die tevens psychiater is, promoveerde in de wijsbegeerte en in de neurowetenschappen. Onlangs publiceerde hij de monografie Legal Insanity: Explorations in Psychiatry, Law, and Ethics. Binnen de afdeling Filosofie VU is hij coördinator van de 2-jarige master track Philosophy, Bioethics, & Health. Deze track kan gecombineerd worden met een master in geneeskunde, gezondheidswetenschappen, of psychologie.