VU-studenten starten eerste wetenschappelijk tijdschrift voor studenten Geesteswetenschappen in Nederland

09-02-2017 | 12:09

Op dinsdag 14 februari 2017 presenteren studenten van de VU het tijdschrift ERIS: VU Journal for Humanities. Dit is het eerste wetenschappelijke journal voor studenten en jonge academici van de geesteswetenschappen in Nederland. Het tijdschrift is door studenten zelf opgericht en geeft ruimte aan verschillende vakgebieden, zoals filosofie, geschiedenis, archeologie en meer. ERIS draagt bij aan het toepassen van geesteswetenschappelijk onderzoek in een maatschappelijke context door publicaties vanuit verschillende invalshoeken te presenteren. Tegelijkertijd biedt ERIS een nieuw podium voor de Geesteswetenschappen en helpt het vakgebied aantrekkelijk te maken voor nieuwe studenten. Tijdens de lancering wordt het eerste nummer van ERIS met als thema ‘Oorlog en Vrede’ overhandigd aan VU-filosoof Jeroen de Ridder (lid van de Jonge Akademie).

Het ERIS Journal biedt een platform voor getalenteerde studenten en beginnende academici om ervaring op te doen met het publicatieproces en om hun werk voor een breder publiek beschikbaar te stellen. Ieder nummer geeft ruimte voor dialoog binnen en tussen de verschillende vakgebieden. Dit betekent dat publicaties van gevorderde academici met die van aankomende of beginnende academici worden gepubliceerd. Bovendien sluit ERIS aan bij de internationale trend om meer focus te leggen op samenwerking tussen verschillende vakgebieden. Ook huidig toponderzoek volgt steeds meer deze interdisciplinaire weg, voornamelijk omdat de wereld en zijn problemen dermate divers zijn, waardoor één visie, oplossing of richting altijd tekort schiet.

Springplank voor carrière in wetenschap
Studenten in de geesteswetenschappen hebben weinig mogelijkheid om tijdens hun studie al in aanraking te komen met de wetenschappelijke praktijk. “Dat levert verschillende problemen op”, zegt ERIS-redacteur en medeoprichter Max van den Broek. “Studenten kunnen nu niet goed inschatten of zij later de wetenschap in willen omdat zij te weinig praktijkervaring hebben. Bovendien is het voor diegenen die wél de wetenschap in willen zeer moeilijk om dit te bereiken. ERIS biedt een plek om die onderzoekscarrière nu al te starten.”

Direct doorgaan in de wetenschap is voor de meeste afgestudeerden niet weggelegd. De promotieplekken zijn schaars, vaak moeten er fondsen worden geworven en de ideale kandidaat heeft een interessant CV met al enkele publicaties. ERIS-redacteur Nathanael Korfker: “Maar het zijn juist deze publicaties die voor studenten moeilijk zijn te verkrijgen. Er is echt een enorm verschil tussen de eisen voor een master studie en een onderzoeksaanstelling. De meeste studenten hebben vaak het idee dat ze hiervoor niet voldoende worden opgeleid.”

ERIS JournalWaarde voor de samenleving
ERIS probeert door papers van aanstormende academici te publiceren de waarde van de Geesteswetenschappen in de samenleving duidelijker te maken. Het grote publiek ziet deze waarde minder duidelijk en daarom hebben de geesteswetenschappen dan ook zoveel mogelijk podia nodig om hun beste werk te kunnen presenteren om zo hun waarde te bewijzen. ERIS is precies zo’n podium omdat zij studentenpapers presenteert, naast onderzoek van academici.


Lancering ERIS
Dinsdag 4 februari 2017
16.00 - 17.00 uur
Filmzaal van de PThU (1E-24) in het hoofdgebouw van de VU.

Neem voor meer informatie contact op met de redactie via eris.fgw@vu.nl.