Rutger van Oeveren en Koen Vacano winnaars FGW scriptieprijzen 2017

Onlangs werden de traditionele scriptieprijzen van FGW uitgereikt. Dit jaar werd de prijs voor de beste bachelorscriptie toegekend aan Rutger van Oeveren (Filosofie), terwijl de beste masterscriptie werd afgeleverd door Koen Vacano (Classic and Ancient Civilizations).

15-11-2017 | 13:16

Rutger van Oeveren heeft de prijs voor beste bachelorscriptie 2017 in de wacht gesleept. Hij schreef zijn scriptie met de titel Complicity, collaboration, and the Inefficacy Paradox in het kader van de Rutger van oeverenbacheloropleiding Filosofie.
Van Oeveren gaat in op de effecten van collectieve en individuele acties en in welke mate die zinvol zijn. De scriptie is geschreven in de traditie van de analytische filosofie en is van zeer hoog niveau. Het werk leest volgens de jury als een publiceerbaar artikel, hetgeen zeker voor een bachelorscriptie toch uitzonderlijk is. De scriptie is goed en vlot geschreven en Van Oeveren heeft veel eigen denkwerk verricht en heeft daarmee een mooie, genuanceerde en relevante verhandeling neergezet.

Koen VacanoKoen Vacano won de prijs voor beste masterscriptie 2017. Hij schreef zijn scriptie met de titel From Narcissus to Narcissism. Classical Reflections of Postmodern Identity als eindwerk voor de researchmaster Classics and Ancient Civilizations.
Uitgaand van de klassiek mythe van Narcissus gaat Vacano na hoe de betekenis van dit verhaal over zelfreflectie, spiegeling, liefde en afstoting is geëvolueerd, te beginnen in de klassieke oudheid, vervolgens in de vroegmoderne periode, om te eindigen in het heden. Hij weet de studie van de klassieken relevant te maken voor onze (vaak als narcistisch gekenmerkte) tijd en maatschappij.
Vacano hanteert een brede benadering waarbij verschillende disciplines uit de geesteswetenschappen aan bod komen. De scriptie getuigt van intellectueel lef, belezenheid en eloquentie. Het gemak waarmee Vacano door 2000 jaar cultuurgeschiedenis gaat is erg knap en ook nog eens prettig beschreven, met een heldere opbouw.

Prijzen
De winnaars ontvingen een geldprijs van €250 en een sculptuur van glaskunstenaar Jan van Koningsveld. Tevens worden zij door de faculteit voorgedragen voor de VU-brede scriptieprijs, die in januari 2018 zal worden uitgereikt.
De scriptieprijzen werden door juryvoorzitter prof. dr. Johan Koppenol, uitgereikt tijdens de jaarlijkse feestelijke Graduation Day van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Op deze dag ontvangen masterstudenten van bijna alle opleidingen van FGW hun felbegeerde diploma.