VU spil in 400 jaar Dordtse Synode 2018-2019

Op 13 december werd in het Dordrechts Museum de aftrap gegeven voor de internationale herdenking van de Synode van Dordrecht (1618-1619). Deze protestantse kerkvergadering maakte midden in de Tachtigjarige Oorlog een einde aan een crisis in de Nederlandse Republiek over de rol van religie in de samenleving.

21-12-2017 | 11:00

Congressen
Al in 2006 organiseerden de VU-onderzoekers Aza Goudriaan (Faculteit der Godgeleerdheid) en Fred van Lieburg (Faculteit der Geesteswetenschappen) een symposium over The Synod of Dordt revisited (uitgeverij Brill). Beiden zijn betrokken bij een uitgaveproject van alle bronnen rond de synode, waarvan nu het tweede deel is verschenen (uitgeverij Vandenhoeck & Ruprecht). Mede dankzij een subsidie van de Van Coeverden Adriani Stichting, schrijft Van Lieburg in opdracht van de Gemeente Dordrecht een boek over de synode als lokaal evenement (uitgeverij Bert Bakker/Prometheus). Hij is medeorganisator van het congres 1618: Paniek in de Republiek (25 augustus 2018), de Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis (17 november 2018) en The International Synod of Dordt: origins, contexts, and effects (mei 2019), alles in Dordrecht.

Meer informatie: Amsterdam Centre for Religious History