De opleiding Geschiedenis aan de VU bestaat 100 jaar

Zaterdag 16 juni publieksbijeenkomst Geschiedenis in de politiek in Amsterdam

29-05-2018 | 15:47

De opleiding Geschiedenis aan de VU bestaat 100 jaar. Op 16 juni vieren wij dat onder meer met een discussiemiddag voor studenten, alumni, historici, politici en andere belangstellenden. Het thema is ‘geschiedenis in de politiek’. Onze koning en minister-president zijn opgeleid als historicus; in het kabinet, het parlement en op veel plekken in de publieke sector vinden we vakgenoten. Doet hun historische achtergrond ertoe? Welke rol spelen historische kennis en inzichten eigenlijk in het politieke debat, de bestuurlijke praktijk of kwesties als bezinning op Nederland in Europa en de wereld?

Programma

Vanaf 13 uur: inloop met koffie/thee
13.30 – 13.40 welkom (Fred van Lieburg, opleidingsdirecteur Geschiedenis VU)
13.40 – 14.00 lezing ‘Historische kritiek als tweede natuur’ (Susan Legêne, hoogleraar politieke geschiedenis VU)
14.00 – 14.15 reactie (Roelof Bisschop, lid Tweede Kamer namens SGP)
14.15 - 14.45 pauze
14.45 – 15.45 Debat onder leiding van Wim Berkelaar (medewerker HDC).
Deelnemers: Roelof Bisschop (lid Tweede Kamer namens SGP), Paul van Meenen (lid Tweede Kamer namens D66), Ronald van Raak (lid Tweede Kamer namens SP), Ronald Kroeze (docent politieke geschiedenis VU), Susan Legêne (VU)
15.45 presentatie Studievereniging Merlijn
16.00 boekpresentatie Geschiedenis aan de Zuidas. Essays van VU-historici (Prometheus 2018)
Aansluitend  Borrel 

De VU-Boekhandel verzorgt een stand waar onder meer Geschiedenis aan de Zuidas verkrijgbaar is.

Deze publieksbijeenkomst wordt gehouden in het kader van "100 jaar Geschiedenis aan de VU". De toegang is gratis, wel graag vooraf aanmelden via afdelingensecretariaat.fgw@vu.nl

Tijd 13.30-16.00 uur
Locatie Hoofdgebouw VU, zaal KC-07

Klik hier voor de poster en meer info.