Manon Parry benoemd tot bijzonder hoogleraar Medical History

Vanaf 1 mei 2018 is Manon S. Parry benoemd als bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Geesteswetenschappen

14-06-2018 | 15:49

Parry, universitair docent American Studies en Publieksgeschiedenis aan de UvA, zal de leerstoel, die is geïnitieerd door de Stichting Historia Medicinae, bekleden voor een periode van vijf jaar. Doel van de leerstoel is de bevordering van onderzoek en onderwijs in de geschiedenis van gezondheid, ziekte, gezondheidszorg en medische wetenschappen. De leerstoel, die nauw zal samenwerken met de Metamedica-groep van VUMC (VU Medical Center), is ingebed in het interfacultaire onderzoeksinstituut CLUE+.

Masterspecialisatie Medical History
Manon Parry zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en doorontwikkeling van het Masterprogramma Medical History, een interdisciplinaire cursusreeks aangeboden door de geesteswetenschappelijke faculteiten van de VU en UvA, en de medische faculteiten van de Universiteit van Maastricht, Amsterdam en Rotterdam. Het programma is opgezet voor studenten van Geschiedenis, Geneeskunde, Farmacie, Gezondheidswetenschappen en Sociale Wetenschappen van de betrokken universiteiten, en ook voor internationale studenten.

Parry: “I am thrilled to have this opportunity to expand the current curriculum and draw on exciting new scholarship across a range of relevant disciplines, including neuroscience studies, critical disability studies, and gender and sexuality studies. Students will benefit immensely from this training in understanding and integrating different ways of knowing from across the sciences and humanities.”

ManonParry_TextHealth Humanities
Parry is van plan om een platform voor Health Humanities op te zetten: een actieve onderzoeksgemeenschap voor junior- en senior-onderzoekers, van waaruit nieuwe onderzoeksprojecten op het gebied van de Health Humanities kunnen worden gestart. Parry heeft daarvoor al twee thema’s in ontwikkeling: Medical Heritage: Archival, Material, and Spatial Legacies onderzoekt hoe we medisch erfgoed kunnen bewaren, interpreteren en hergebruiken, bijvoorbeeld door het strategisch in te zetten in het medisch onderwijs. Health Humanities: Evidence, Expertise, and Authority is een multidisciplinaire samenwerking waarin teams onderzoeken hoe de combinatie van disciplinaire perspectieven kan helpen voor een beter begrip van ziekte en de classificatie van ziekten. Parry: “The fields of medical and health humanities are gaining new ground in the Netherlands while international recognition for the importance of humanities research on health and wellbeing is also rising. This is the ideal moment to demonstrate that the history of medicine has significant value in many fields of research and practice, as well as a broad audience across diverse social groups and cultural settings.”

Loopbaan
Manon S. Parry is gepromoveerd aan de Universiteit van Maryland (USA) op het gebruik van massamedia voor de promotie van anticonceptie en over de rol van familieplanning in de geschiedenis van de gezondheidsbeweging. Als curator van de National Library of Medicine (een van de National Institutes of Health) in Bethesda (Maryland) heeft Parry tussen 2002-2012 diverse exposities en webexpo’s opgezet over medische geschiedenis en over de relatie tussen de medische wereld en de samenleving.

De Faculteit der Geesteswetenschappen heet Manon Parry van harte welkom.