Genomineerd: Treasures in Trusted Hands

"Treasures in Trusted Hands – Negotiating the Future of Colonial Cultural Objects" (2016) van Jos van Beurden is een van de drie dissertaties die voor de Boekman Dissertatieprijs voor cultuur, kunst en beleid is genomineerd. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een symposium op 30 oktober a.s. aan de Radboud Universiteit. Er waren 74 inzendingen.

24-09-2018 | 9:12

Cover Treasures in trusted handsIn het proefschrift brengt Van Beurden de massale stroom van culturele en historische voorwerpen van kolonies naar Europa tijdens vijf eeuwen kolonialisme in kaart, analyseert hij een aantal teruggaven aan voormalige kolonies in de jaren 70 en 80 en vergelijkt hij de manier waarop wordt omgegaan met verzoeken tot teruggave van koloniale objecten met hoe wordt omgegaan met verzoeken tot teruggave van Nazi roofkunst.


Hoofdpromotor was prof. dr. S. Legêne, tweede promotor prof. W. J. Veraart.

Meer informatie over de dissertatie