PAN-project genomineerd voor de Nationale Dataprijs

Het PAN-project (Portable Antiquities of the Netherlands) van de Faculteit der Geesteswetenschappen is genomineerd voor de Nederlandse Dataprijs 2018

26-09-2018 | 11:59

Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Uit 47 inzendingen zijn er per categorie drie voordrachten geselecteerd. De uitreiking vindt dit jaar plaats op 28 november 2018 tijdens een themadag.

Portable Antiquities of the Netherlands (PAN)
Het doel van het PAN project is om oudheidkundige vondsten in privé-bezit, met name metaalvondsten gevonden met behulp van een metaaldetector, te documenteren en online te publiceren, en zo de informatie over de vondsten en hun vondstlocatie beschikbaar te maken voor wetenschap, erfgoedonderzoek, musea en alle andere geïnteresseerden. PAN maakt deel uit van de North Sea Area Finds Recording Group, een samenwerkingsverband van organisaties die zich richten op registratie van archeologische vondsten. Andere leden zijn het Portable Antiquities Scheme in Engeland en Wales, MEDEA in Vlaanderen en DIME in Denemarken.

Goudschat
In juni 2017 presenteerden archeologen van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een unieke goudschat uit het derde kwart van de 5e eeuw. Detectorzoekers vonden het goud in een boomgaard in de Betuwe en seinden professionele archeologen in, die voor de opgraving zorgden. Lees hier meer.