Afscheidssymposium VU-hoogleraar Karel Davids: Institutions, knowledge, global history

Nederland en Global History. Afscheid van een groot VU historicus.

17-10-2018 | 10:06

Op vrijdag 26 oktober neemt Karel Davids afscheid als gewoon hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de VU. Davids is een van de meest invloedrijke historici binnen de economische en sociale geschiedenis, maar vooral ook binnen de zogenaamde ‘global history’. Met zijn onderzoek voegt Davids het internationaal comparatief onderzoek toe aan het veld van de economische en sociale geschiedenis. Speciale aandacht geeft hij aan de rol van Nederland in global history. Belangrijk daarvoor is bijvoorbeeld het boek waarvan hij redacteur was, De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (2011).

Karel Davids TekstInternationaal bekende specialist
Davids begon met de maritieme geschiedenis die hij plaatste in het kader van de vroegmoderne Europese expansie. Hij ontwikkelde zich daarna tot een internationaal bekende specialist in de geschiedenis van kennis, technologie en innovatie, economische instituties, arbeid, religie en de mens-natuur relatie. Zijn werk concentreerde zich rondom de grote vraagstukken van de ‘Great and Little Divergences’. Met Great Divergence wordt bedoeld de totaal verschillende trajecten van economische ontwikkeling en welvaartsgroei in Europa en Azië. De Little Divergence is net zoiets maar dan voor regio’s in Europa. De twee grootste global history studies die Davids schreef , zijn The Rise and Decline of Dutch Technological Leadership. Technology, Economy and Culture in the Netherlands, 1350-1800 (2008), en Religion, technology, and the Great and Little Divergences: China and Europe compared, c.700-1800 (2013).

Afscheidsrede
Op 26 oktober houdt Karel Davids zijn afscheidsrede in de aula van de VU, Wat is, blijft niet. Global history, kennis en herinnering. Daaraan voorafgaand vindt ter ere van hem een symposium plaats waar twee gerenommeerde buitenlandse sociaal-economische historici uit het veld van de kennis- en technologiegeschiedenis een lezing houden. De afscheidsrede is voor iedereen toegankelijk, voor het symposium is het aan te raden zich te registreren op clue.vu.nl.

Bekijk hiier het volledige programma van het symposium.