Susan Legêne nieuwe decaan Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College van Bestuur is verheugd te kunnen meedelen dat met ingang van 1 januari 2020 VU-hoogleraar Susan Legêne wordt benoemd tot decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

27-08-2019 | 13:57

Susan Legêne is ruim tien jaar geleden bij de VU als hoogleraar politieke geschiedenis in dienst gekomen en was tot 2018 afdelingshoofd Art and Culture, History, Antiquity. Momenteel is zij lid van het Management team van het interfacultaire onderzoeksinstituut CLUE+ en actief in het Migration and Diversity Centre. Zij heeft een duidelijke visie op de koers van de faculteit in het turbulente werkveld van de Humaniora. Met haar verbindende wijze van leiderschap en doortastendheid zal zij samen met de facultaire gemeenschap de ambities van de faculteit verwezenlijken.

Zij volgt hiermee VU-hoogleraar Michel ter Hark op, die met ingang van 1 januari 2012 werd benoemd als decaan van de Faculteit der Letteren en sinds 1 januari 2015 decaan was van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Na beëindiging van het decanaat blijft Ter Hark verbonden aan de faculteit. Tot zijn emeritaat zal hij onderwijs geven en met zijn brede ervaring bijzondere talenten binnen de wetenschap begeleiden.

Rector magnificus Vinod Subramaniam: “Ik ben verheugd dat Susan Legêne decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen wordt. Zij is een communicatieve, verbindende leider met een heldere visie voor de faculteit. We wensen haar en de facultaire gemeenschap veel succes in het verbinden van de geesteswetenschappen met andere disciplines in de VU.”

Legêne: "De Faculteit der Geesteswetenschappen kent een bijzondere combinatie van disciplinair en interdisciplinair onderwijs en onderzoek met een groot maatschappelijk belang en met verbindingslijnen naar vrijwel alle andere faculteiten van onze universiteit. De staf zet zich in voor een internationalisering die inhoudelijk is gemotiveerd en ook ten goede komt aan het voor de geesteswetenschappen onmisbare Nederlandstalig onderwijs en onderzoek. De komende vier jaar zal ik mij er op richten om deze diversiteit, deze maatschappelijke positie van de faculteit en de balans in onderwijs en onderzoek te versterken.”

Susan Legêne
Copyright foto: Evita Copier