VU-filosoof Jeroen de Ridder voorzitter van De Jonge Akademie (KNAW)

Jeroen de Ridder wordt per 1 april 2020 de nieuwe voorzitter van De Jonge Akademie.

19-12-2019 | 15:27

Dat is door de leden besloten. De Ridder: “Ik ben erg blij dat ik voorzitter mag worden van deze prachtige club. Er speelt momenteel van alles in wetenschapsland. De komende twee jaar wil ik me volop inzetten voor goede basisfinanciering over de volle breedte van de wetenschap en voor de implementatie van de recente VSNU-notitie over anders erkennen en waarderen. We moeten toe naar gezonde, duurzame wetenschap.”

Wisseling bestuursleden
Hester den Ruijter (Universitair Medisch Centrum Utrecht) wordt de nieuwe vicevoorzitter, met Wetenschapsbeleid als portefeuille. Ook treedt scheikundige Arjan Houtepen (TU Delft) aan als bestuurslid voor Wetenschap & Maatschappij. Merel Keijzer (Rijksuniversiteit Groningen) blijft bestuurslid en houdt de portefeuille Interdisciplinariteit. Lisa Becking (Wagening University & Research) blijft ook aan als bestuurslid Internationalisering.

De zittingstermijn voor de bestuursleden is twee jaar. Belle Derks (de huidige voorzitter), Martijn Wieling (nu vicevoorzitter) en Stefan van der Stigchel vertrekken daarom. De bestuurswisseling vindt plaats op 23 maart, als ook de tien nieuwe leden van De Jonge Akademie geïnstalleerd worden.
 
191219 Jeroen de Ridder TestOver Jeroen de Ridder
Jeroen de Ridder is universitair hoofddocent filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn huidige onderzoek over kennis en democratie brengt De Ridder kentheorie en politieke filosofie bij elkaar. Hij publiceert ook over de kernverantwoordelijkheden van universiteiten. Verder is voor hem is de betekenis van wetenschappelijke kennis een belangrijk onderwerp. Eerder deed hij onderzoek naar de effecten van de ‘verabsolutering’ van de natuurwetenschappen. Bij De Jonge Akademie hield hij zich tot nu toe bezig met wetenschapsbeleid, in het bijzonder onderwerpen als vermindering van regeldruk, loopbaanbeleid en team science.

Over De Jonge Akademie
De Jonge Akademie is binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een zelfstandig platform van jonge wetenschappers, die internationaal tot de top van hun vakgebied behoren. De Jonge Akademie ontplooit activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid, wetenschap en samenleving, en internationalisering. Het lidmaatschap duurt vijf jaar.