VU-hoogleraar Martin van Hees nieuw bestuurslid van de KNAW

KNAW kiest vier nieuwe bestuursleden die van start gaan per 1 september

25-05-2020 | 12:37

VU-hoogleraar Martin van Hees (ethiek) treedt per 1 september tot het bestuur van de KNAW. Andere nieuwe bestuurders zijn Sjaak Neefjes, Ton van der Steen en Linda Steg. Ze zijn door hun mede-Akademieleden gekozen. Ze worden qualitate qua voorzitter van een van de vier Domeinen van de KNAW.

Martin van Hees (1964), hoogleraar ethiek aan de VU, wordt voorzitter van het Domein Geesteswetenschappen.

Linda Steg (1965), hoogleraar omgevingspsychologie aan de RUG, wordt voorzitter van het Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen.

Sjaak Neefjes (1959), hoogleraar celbiologie aan het LUMC, wordt voorzitter van het Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen.

Ton van der Steen (1964), hoogleraar biomedische technologie van het hart aan het Erasmus MC (check TUD), wordt voorzitter van het Domein Natuur- en Technische Wetenschappen.

Bestuur KNAW
Het bestuur zal per 1 september 2020 verder bestaan uit de zittende leden Marileen Dogterom (hoogleraar bionanoscience TUD), Marc Groenhuijsen (hoogleraar straf(proces)recht en victimologie TiU), en Ineke Sluiter (hoogleraar Griekse taal en literatuur UL). Die laatste is vanaf 1 juni president van de KNAW. De huidige president Wim van Saarloos en Maarten Prak leggen hun bestuurstaken neer omdat hun termijn respectievelijk per 1 juni en 1 september 2020 eindigt.

200525 Martin van Hees TEKSTOver Martin van Hees
Martin van Hees richt zich in zijn onderzoek vooral op de analyse van morele en politieke waarden. Het gaat daarbij om de relatie tussen sociale rechtvaardigheid en individuele vrijheid, maar in zijn recente onderzoek bijvoorbeeld ook om de vraag wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de uitkomsten van collectieve besluitvormingssituaties (het zogenaamde many hands problem). Zijn onderzoek is zeer interdisciplinair van karakter.