Onderzoeksprojecten

Onderzoeksprojecten zijn projecten gefinancieerd vanuit externe fondsen (nationale, Europese of globale) of door bedrijven of instellingen, middels contractonderzoek. Informatie over de lopende onderzoeksprojecten van de Faculteit der Geesteswetenschappen is te vinden op de website van CLUE+ en van het Netwerk Instituut.