Academic writing [advanced] for academic staff

Deze cursus zit vol. Neem contact op met alp.fgw@vu.nl voor een plaats op de wachtlijst. De cursus wordt weer aangeboden in oktober 2021.


In deze cursus wordt gewerkt met zelfgeschreven teksten die de deelnemers voorafgaand aan de cursus hebben ingeleverd. De cursus geeft u een helder inzicht in de sterke en zwakke punten van uw eigen geschreven wetenschappelijk taalgebruik in het Engels. U krijgt handreikingen om in korte tijd uw zelfvertrouwen te verbeteren en eventuele domme foutjes te vermijden. Ook leert u een reeks nieuwe mogelijkheden om complexe ideeën in goed gestructureerde Engelse zinnen te verwoorden, waardoor u gevarieerder kunt schrijven. Daarnaast ligt er ook nadruk op het verbeteren van de helderheid en beknoptheid van uw schrijfwerk. Bovendien leert u om aan de hand van een uitgebreide checklist uw eigen werk op een systematische manier te herzien.

De cursus wordt intensief gegeven in een periode van twee weken, in sessies van twee keer 3 uur per week in de eerste week en drie keer 3 uur per week in de tweede week. Deelnemers krijgen uitgebreide feedback over twee teksten via ELS-online, het ALP feedbacksysteem. 

Datum
17, 19, 21, 26 en 28 mei 2021, 13.30 - 16.15.

Praktische informatie
Inschrijving open voor docenten van alle faculteiten
Docent: dr. Hatice Çelebi.
Kosten: €475
Cursuscode: DOC-C-EN-1

Inschrijven
emptySchrijf je in via het inschrijfformulier

Contact
 Academic Language Programme, alp.fgw@vu.nl