Writing academic English (only for PhD researchers from the Faculty of Social Sciences)

In deze cursus wordt gewerkt met zelfgeschreven teksten die de deelnemers voorafgaand aan de cursus hebben ingeleverd. Je krijgt hierdoor een helder inzicht in de sterke en zwakke punten van geschreven wetenschappelijk taalgebruik in het Engels. Je krijgt handreikingen om in korte tijd je zelfvertrouwen te verbeteren en domme foutjes te vermijden. Ook leer je nieuwe mogelijkheden om complexe ideeën in goed gestructureerde Engelse zinnen te verwoorden, waardoor je gevarieerder kunt schrijven. De nadruk ligt op het verbeteren van de helderheid en beknoptheid van je schrijfwerk. Bovendien leer je om aan de hand van een uitgebreide checklist je eigen werk op een systematische manier te herzien.

De cursus wordt intensief gegeven in een periode van twee weken in februari 2019, in sessies van drie keer drie uur per week. Je wordt beoordeeld aan de hand van verschillende herziene versies van je eigen werk en andere editing-opdrachten. Bij het geven van feedback wordt gebruik gemaakt van ELS-online, het feedbacksysteem van het ALP. 

Datum
5, 6, 7 en 12,13,14 februari 2019; 14.30 - 17.15

Praktische informatie
Beschikbaar voor promovendi die verbonden zijn aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW)
Docent: Maria Sherwood Smith 
Studiepunten: 3
Cursuscode: PhD-C-EN-3

Inschrijven
Inschrijving verloopt via FSW. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Saskia Jans via graduate.school.fsw@vu.nl.

Contact
Mike Hannay, m.hannay@vu.nl