Advanced academic writing for PhD researchers

Deze cursus is voor mei volgeboekt; het is niet meer mogelijk om in te schrijven. Wel kunt u zich inschrijven voor de wachtlijst, via een mailtje naar alp.fgw@vu.nl

Deze cursus wordt weer aangeboden in november 2019.

In deze cursus wordt gewerkt met zelfgeschreven teksten die de deelnemers voorafgaand aan de cursus hebben ingeleverd. U krijgt hierdoor een helder inzicht in de sterke en zwakke punten van geschreven wetenschappelijk taalgebruik in het Engels. Je krijgt handreikingen om in korte tijd je zelfvertrouwen te verbeteren en domme foutjes te vermijden. Ook leer je nieuwe mogelijkheden om complexe ideeën in goed gestructureerde Engelse zinnen te verwoorden, waardoor je gevarieerder kunt schrijven. De nadruk ligt op het verbeteren van de helderheid en beknoptheid van je schrijfwerk. Bovendien leer je om aan de hand van een uitgebreide checklist je eigen werk op een systematische manier te herzien.

De cursus wordt intensief gegeven in een periode van twee weken, in sessies van drie keer 3 uur in de eerste week en twee keer drie uur in de tweede week. Je wordt beoordeeld aan de hand van verschillende herziene versies van je eigen werk en andere editing-opdrachten. Bij het geven van feedback wordt gebruik gemaakt van ELS-online, het feedbacksysteem van het ALP. 

Datum: 21, 22, 23 mei, en 28, 29 mei 2019, 14.30 - 17.15.

Praktische informatie
Inschrijving: beschikbaar voor alle promovendi 
Docent: nog niet bekend
Studiepunten: 3
Kosten: €475
Cursuscode: PhD-C-EN-2 


Inschrijven
Schrijf je in via het inschrijfformulier

Contact
Academic Language Programme, alp.fgw@vu.nl