Concise formulation

Dit is een intensieve cursus, ontworpen voor kleine groepjes promovendi die in een gevorderd schrijfstadium zitten, maar hun schrijfstijl graag wat aantrekkelijker en scherper willen maken. We richten ons daarbij op de vraag hoe je beknoptheid kunt bevorderen zonder daarbij aan nauwkeurigheid in te leveren.

De cursus bevat een inleidende groepssessie over taalkundige technieken, twee werkbijeenkomsten gericht op feedback van je groepsgenoten, en een individueel gesprek met de docent. Je wordt beoordeeld aan de hand van tenminste één ingeleverd herzien hoofdstuk van je proefschrift, met feedback via ELS-online, het ALP feedbacksysteem.

Het is aan te raden je voor deze cursus op te geven als groepje van personen uit hetzelfde vakgebied. 

Data
April 2020.

Praktische informatie
Docent: nog niet bekend
Kosten: €475 per deelnemer
Beschikbaar voor alle promovendi; minimaal 2, maximaal 5 deelnemers
Studiepunten: 3
Cursuscode: PhD-C-EN-5

Inschrijven
Schrijf je in via het inschrijfformulier

Contact
Academic Language Programme, alp.fgw@vu.nl