Intensive Course in Attractive Academic Writing (only for PhD Researchers from the Faculty of Social Sciences)

Deze intensieve cursus is bedoeld voor kleine groepen  promovendi die zich bevinden in een vergevorderd stadium van het schrijven van hun proefschrift (of artikelen) en die geïnteresseerd zijn in het verhogen van de aantrekkelijkheid en scherpte van hun formuleringen. Schrijvers die aangekomen zijn op dat punt in het schrijfproces zullen vooral aandacht willen besteden aan de lezer en in dat licht zal de focus in deze cursus liggen op precisie in de  argumentatie, beknoptheid van formuleringen en stilistische variatie.

De cursus bestaat uit een inleidende sessie die relevante talige technieken behandelt, twee sessies met peer feedback en een individuele tutorial met de docent.

De beoordeling gebeurt aan de hand van minstens één bewerkt hoofdstuk van het proefschrift (of van een artikel). Hierbij wordt gebruik gemaakt van ELS-online, het ALP-feedbacksysteem. De precieze inhoud van de cursus wordt voorafgaand aan de cursus bepaald door de docent en de deelnemers samen.

Datum

De data voor deze cursus worden door docent en deelnemers bepaald zodra de deelnemers bekend zijn.

De uiterste datum voor aanmelding is 14 januari 2019.

Inschrijven

De cursus staat open voor promovendi van VU-GSSS die ten minste twee hoofdstukken (artikelen) van hun proefschrift hebben afgerond. Deze cursus staat niet open voor niet-FSS promovendi.

Contact

Academic Language Programme, alp.fgw@vu.nl