Pronunciation for PhD researchers

Voor deze cursus verwijst het ALP graag door naar de nieuwe onlinecursus  'English Pronunciation in a Global World', die door de opleiding Engels wordt aangeboden via het onlineplatform FutureLearn.  

De cursus vraagt drie uur werk per week over een periode van vier weken. Meer informatie over de cursusinhoud is te verkrijgen via https://www.futurelearn.com/courses/english-pronunciation

Datum
De cursus start op 4 februari 2019, en in het najaar van 2019.

Praktisch informatie

Docent: Laura Rupp
Kosten: gratis of €49 (upgrade)

Inschrijven
https://www.futurelearn.com/courses/english-pronunciation


Contact
Laura Rupp, l.m.rupp@vu.nl