Introduction to Academic Writing in English

Na het succesvol afronden van deze cursus ben je in staat om een goed gestructureerde en coherente academische tekst in het Engels te schrijven over het onderwerp van je onderzoek, volgens de stilistische conventies van je discipline. Je tekst is vrijwel zonder ernstige lexicale en grammaticale fouten die de leesbaarheid nadelig kunnen beïnvloeden. Je hebt ook inzicht in je eigen sterktes en zwaktes in grammaticale termen, en in de manier waarop je de zwaktes oplost.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur, verdeeld over drie weken. De vier bijeenkomsten over grammatica zijn voor een deel hoorcollege en voor een deel werkcollege. Aan bod komen het zelfstandig naamwoord, het werkwoord, leestekens en complexe zinnen. De twee bijeenkomsten over schrijven gaan over tekststructuur, academisch idioom, de eigenschappen van een formeel register, en tekstsamenhang.

Elke deelnemer levert aan het begin van de cursus een bestaand onderzoeksvoorstel in en krijgt tijdens de cursus feedback op deze tekst. De eindbeoordeling vindt plaats aan de hand van de  herwerkte tekst. De deelnemers krijgen ook een individueel tutorial van 45 minuten om de cursus af te ronden; deze wordt ongeveer drie weken na afloop van de cursus  gepland. In dit tutorial krijgt elke deelnemer een persoonlijk advies over de beste aanpak van schrijf- en grammaticaproblemen.


Datum
September 2019

Praktische informatie
Docent: Nog niet bekend
Studiepunten: 3 
Deze cursus wordt aangeboden door de Faculteit Sociale Wetenschappen, als onderdeel van het FSW Bridging Programme

Inschrijven en contact
Cursusregistratie loopt via de Faculteit Sociale wetenschappen. Neem voor meer informatie contact op met Saskia Jans via graduate.school@fsw.vu.nl.