Cursussen voor studenten

Meer weten van en over het Engels? De leerstoel Engelse taalkunde verzorgt een universitaire minor Engels (30 ec) met veel aandacht voor de rol die het Engels speelt in Nederland. Binnen deze minor gaan de vakken Grammar and writing 1 en Writing 2 over academisch Engels. Je kunt deze vakken ook los volgen. Zie voor meer informatie www.minor.vu.nl.

Check ook de workshops van het ALP-Schrijfcentrum.