Redigeerservice

Wat is de ALP-redigeerservice en wat kun je ervan verwachten?

1. De ALP redigeerservice

De ALP redigeerservice is een onderdeel van het Schrijfcentrum van het Academic Language Programme (ALP) van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het Schrijfcentrum is één van de initiatieven waarmee het ALP leden van de VU-gemeenschap wil ondersteunen bij het ontwikkelen van hun communicatieve vaardigheden in het Engels en het Nederlands (ook in de vorm van workshops, coaching, tutorials, zie verder www.fgw.vu.nl/alp). Bij het Schrijfcentrum werken docenten met jarenlange ervaring met het geven van onderwijs in academisch Engels en Nederlands. Zij zijn ook de opleiders van onze jonge editors, die masterstudenten en PhD-kandidaten helpen om het Engels of het Nederlands in hun scriptie of proefschrift tiptop in orde te maken. Dat wil zeggen: geschreven in correct en helder Engels of Nederlands, met de kenmerken die horen bij een academische tekst (denk aan woordgebruik, toon, etc.). De editors van de redigeerservice werken onder supervisie van de ervaren docenten van het Schrijfcentrum.

2.Wat kun je van de ALP-redigeerservice verwachten?

We controleren je scriptie of proefschrift op de kwaliteit van het Engels of Nederlands en laten je met behulp van track changes en comments zien waar er verbeteringen nodig zijn. Met de track changes laten we je zien welke veranderingen we al in je tekst hebben aangebracht. Het gaat dan altijd om eenvoudige en ondubbelzinnige correctheidskwesties van talige aard. Met comments attenderen we je op onduidelijke passages, of we zeggen iets over mogelijke verbeteringen.  Als we denken dat je daar je voordeel mee kunt doen, maken we aan het eind van je tekst nog wat algemene opmerkingen over de stijl van je tekst. Naar aanleiding van onze opmerkingen neem je zelf je beslissingen.
Let op: we zijn dus geen ghost writers van je scriptie of proefschrift, en we maken dus ook geen volledig gecorrigeerde versie van je scriptie in de nacht voordat je die moet inleveren. Door de bank genomen moet je bij elkaar rekenen op zeven tot tien dagen voor een redigeeropdracht (zie ook 5: Hoe gaat het concreet in zijn werk?)

3. Wat redigeren we wel en wat redigeren we niet?

We buigen ons over de talige kwaliteit van de feitelijke tekst. Daarmee bedoelen we: de hoofdstukken waarin je inhoudelijk over je onderzoek rapporteert. We bemoeien ons niet met alles wat daarvoor of daarna komt, zoals de Inhoudsopgave en de sectie Geraadpleegde literatuur. We bemoeien ons net zomin met de lay-out van je scriptie of proefschrift. Ook controleren we niet of je in de tekst wel op de juiste manier naar literatuur verwijst, omdat daar in je opleiding allerlei heel specifieke regels over kunnen zijn. We geven het wel aan als we zien dat je bij literatuurverwijzingen in de tekst niet consistent te werk gaat.

4. Wat mag dat kosten?

Je scriptie of proefschrift wordt geredigeerd door een editor, en daarna is er nog een kwaliteitscontrole door een tweede editor. Voor het redigeren van een tekst rekenen we dan bij elkaar €47,50 per uur. Uiteraard laten we je van tevoren weten wat het totaalbedrag wordt (zie 5.)

5. Hoe gaat het concreet in zijn werk?

  1. Je neemt contact met ons op via alp.fgw@vu.nl,  voor verdere informatie en overleg.
  2. Je krijgt binnen twee dagen bericht van de Redigeerservice over de vermoedelijke kosten van het redigeren (zie 4.). Ook hoor je hoeveel tijd er voor het redigeren nodig zal zijn. Bovendien krijg je voor alle duidelijkheid de ALP-redigeerregels toegestuurd.
  3. Als je akkoord bent met de te verwachten kosten gaat de editor aan het werk.
  4. Je krijgt binnen de afgesproken tijd de geredigeerde tekst toegestuurd. Indien dat is afgesproken, gaat de geredigeerde tekst ook naar je begeleider.
  5. Je krijgt de rekening.

Zie ook: informatie voor scriptiebegeleiders en docenten