Wie zijn wij?

Alan Cienki – Hoogleraar Engelse Taalkunde

Alan Cienki

Alan Cienki (PhD, Brown University, USA) is hoogleraar Engelse taalkunde bij de Faculteit Geesteswetenschappen van de VU, en is wetenschappelijk directeur van het ALP. Vanaf 2006 verzorgt hij bachelor- en masteronderwijs op het gebied van Engelse taal(kunde) en communicatie voor de VU en voor de landelijke Graduate School of Linguistics (LOT). Daarvoor was hij verbonden aan de Emory University in Atlanta, Georgia, USA, waar hij de leiding had over het mede door hem ontworpen Program in Linguistics van deze universiteit.

Alans onderzoek bevindt zich in het domein van de cognitieve linguistiek en richt zich op de vraag wat feitelijk taalgebruik onthult over processen van conceptualisatie. Hierbij besteedt hij bij uitstek aandacht aan het gebruik van metaforen en grammaticale constructies, vanuit een vergelijkend en contrastief-taalkundig perspectief.  Alan is coördinator van de masterspecialisatie Multimodal Communication van FGW en, via een parttime detachering, directeur van het Multimodal Communication and Cognition Lab van de Moscow State Linguistic University. (Foto: Riechelle van der valk/Studio VU)

Gea Dreschler - Universitair docent Engelse Taalkunde

Gea DreschlerGea Dreschler is universitair docent Engelse Taalkunde bij de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de VU en lid van de programmacommissie van het ALP. Als programmamanager is zij verantwoordelijk voor de activiteiten van het ALP op het gebied van het Engels en voor het Schrijfcentrum. Gea is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2015). Ze heeft uitgebreide ervaring met het doceren van Engelse grammatica en schrijfvaardigheid en op het gebied van non-directieve schrijfcoaching. Ze is co-auteur van de Engelse feedbackwebsite van het ALP, English Language Support online.
 
Gea doet onderzoek naar taalverandering in het Engels, zowel historische veranderingen als meer recente ontwikkelingen. Daarnaast doet zij onderzoek naar academisch Engels en schrijfonderwijs, waarbij zij vooral geïnteresseerd is in de rol van Engels als lingua franca in de wetenschap en de effectiviteit van feedback op geschreven werk van studenten.

Ivet van der Eerden - Programmamanager Nederlands en Bedrijfsvoering

Ivet van der Eerden

Ivet van der Eerden, lid van de Programmacommissie van het ALP, studeerde Nederlands en Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was achtereenvolgens docent NT2 aan de VU, manager van commerciële taleninstituten en uitgever bij verschillende educatieve uitgeverijen.

Sinds 2011 geeft zij binnen de VU leiding aan de FGW-afdeling VU-NT2. Deze afdeling verzorgt jaarlijks cursussen NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen, biedt een docentenopleiding en nascholing voor docenten NT2 aan, en is ontwikkelaar voor lesmethoden NT2 voor alle doelgroepen en niveaus.
Binnen de Programmacommissie van het ALP is zij samen met Gea Dreschler verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het ALP, in het bijzonder voor de onderdelen op het gebied van Nederlands (NT1 en NT2) en de bedrijfsvoering van het ALP.Laura Rupp - Universitair Hoofddocent Engelse Taalkunde

Laura Rupp

Laura Rupp is Universitair Hoofddocent Engelse Taalkunde. Zij geeft onderwijs en doet onderzoek op het gebied van Global English, grammaticale taalvariatie en taalverandering, en Engelse uitspraak. Voor haar onderwijs kreeg zij de VU-onderwijsprijs.
Laura Rupp is auteur/redacteur van de boeken Uitspraakgids Engels voor Professionals (2013) en Pronunciation Matters (2014, met Rias van den Doel). In 2010 organiseerde zij het symposium ‘Uitgesproken Engels’ aan de VU, dat alle landelijke media haalde. In 2017 kreeg ze subsidie van het Ministerie van OCW voor het ontwikkelen van een MOOC English Pronunciation in a Global World. De MOOC draait twee keer per jaar op het online platform Future Learn en trekt per run ca. 10,000 deelnemers van over de hele wereld.

Margreet Onrust - Universitair hoofddocent Taal en Communicatie

Margreet OnrustMargreet Onrust is universitair hoofddocent Taal en Communicatie bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU, en lid van de Programmacommissie van het ALP. Vanaf  1990 verzorgt ze schrijfvaardigheidsonderwijs Nederlands aan de VU, voor studenten van FGW en andere faculteiten. Ze ontwikkelde cursussen communicatieve vaardigheden voor verschillende faculteiten van VU en UvA, en is co-auteur van de Werkbank Academische Vaardigheden.

Margreet doet onderzoek naar de effecten van formuleerkeuzes op de kwaliteit van teksten. Ze is (co-) auteur van diverse boeken over stijl en schrijven: Formuleren (1993), Helder Schrijven (1994) en Vermijd de naamwoordstijl! Over de houdbaarheid van een schrijfadvies (2013). Ze is ondervoorzitter van het Taaladviesoverleg van de Nederlandse Taalunie, en beoordeelt voor de Stichting Toetsing Verzekeraars als ‘keurmeester’ de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de teksten van verzekeraars.

Nel de Jong - Universitair docent Toegepaste Taalwetenschap

Nel_de_JongNel de Jong is universitair docent Toegepaste Taalwetenschap bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU. Sinds 2007 geeft ze colleges over onder andere tweedetaalverwerving en -onderwijs, toetsen van taalvaardigheid en academisch Engels. Daarnaast heeft ze ruime ervaring met het even van cursussen Nederlands als tweede taal en draagt ze bij aan de NT2-docentenopleiding van de VU en Hogeschool Windesheim. Ze is co-auteur van English Language Support online.
 
Nel doet onderzoek naar tweedetaalverwerving en -onderwijs, zowel van het Engels als het Nederlands als tweede taal. Ze was hoofdonderzoeker op een project aan de Universiteit van Pittsburgh waarin ze onderzoek deed naar de ontwikkeling van vloeiendheid, complexiteit en correctheid in gesproken taal van tweedetaalleerders. Daarnaast richt ze zich op de ontwikkeling en validatie van woordenschatomvangtoetsen voor het Nederlands als tweede taal en de relatie tussen woordenschat en taalvaardigheid. Ze publiceert regelmatig over haar onderzoek in internationale wetenschappelijke tijdschriften en in nationale vaktijdschriften, zoals LES en Vakwerk.

Maria Sherwood-Smith - Docent academisch Engels

Maria Sherwood-SmithMaria Sherwood-Smith maakt sinds september 2018 deel uit van het ALP en is ook (sinds 2013) als docent wetenschappelijk Engels werkzaam aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Maria studeerde Duits en Frans aan het Trinity College in Dublin en promoveerde in de Middelhoogduitse en Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit van Oxford. Na twee tijdelijke functies als docent aan de universiteiten van Manchester en Oxford verhuisde zij in 1999 naar Nederland, waar ze tot 2002 als postdoc verbonden was aan de VU. Van 2003 tot 2018 werkte ze als vertaler Engels bij de politie. Naast deze functies verricht zij freelance vertaal- en redactiewerk, voornamelijk ten behoeve van wetenschappelijke publicaties; ze vertaalde verschillende boeken van het Nederlands of het Duits naar het Engels.

De focus van Maria’s wetenschappelijk onderzoek lag op de manier waarop auteurs die in de volkstaal schreven gebruik maakten van Latijnse bronteksten uit de academische wereld. Deze belangstelling voor het raakvlak tussen het wetenschappelijk discours en een lezerspubliek van leken is terug te vinden in de aandacht die Maria in haar onderwijs heeft voor effectieve onderzoekscommunicatie, vooral aan een breder publiek.

Abby Gambrel - Docent academisch Engels

Abby GambrelAbby Gambrel kwam naar de VU vanuit de Verenigde Staten, waar ze meer dan tien jaar les gaf in academisch schrijven, creatief schrijven en Engels als Tweede Taal. Ze heeft een Master of Fine Arts in poëzie van de Universiteit van Californië en een TOEFL-certificaat op Masterniveau van de Universiteit van Wisconsin. Aan de VU verzorgt  Abby verschillende ALP-cursussen voor studenten van Sociale Wetenschappen; daarnaast is ze betrokken bij de Universitaire Minor Engels en bij het  VASVU-programma. Ze geniet vooral van werkgroepen met studenten met een breed scala aan taalachtergronden.

Naast het verzorgen van onderwijs is Abby programma- en cursusontwikkelaar geweest voor een nieuw academisch schrijfprogramma aan Cardinal Stritch University in de Verenigde Staten. Daarnaast heeft ze gewerkt bij de redactie van verschillende literaire en academische tijdschriften en als privédocent en schrijfcoach. Abby heeft een aantal publicaties achter haar naam als dichter, toneelschrijver en essayist.

Robin Straaijer - Docent academisch Engels

Robin StraaijerRobin Straaijer geeft voornamelijk les in Academisch Engels. Hij studeerde Engelse taal- en letterkunde en scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij specialiseerde in sociolinguïstiek, stilistiek en bio-organische chemie. Robin promoveerde in 2011 op het gebied van historische Engelse grammatica’s aan de Universiteit Leiden, waar hij vervolgens als postdoc onderzoek deed naar Engelse taaladviesgidsen en een database opbouwde van taalproblemen in het Engels. Ook gaf hij colleges in het Engels van de laatmoderne periode (1500–1900) en de taal van Jane Austen. Daarnaast is Robin ook werkzaam als freelance docent Academisch Engels.