Honours Programme Geesteswetenschappen

Wat is het Honours Programme?

Ben je een getalenteerde en gedreven eerstejaarsstudent in de Geesteswetenschappen? Sta je gemiddeld 7,5 voor het eerste jaar van de Bachelor en studeer je nominaal? Dan kom je in aanmerking voor deelname aan het Honours Programme van de Vrije Universiteit. Dit programma is ontworpen om excellente studenten een extra uitdaging te geven naast hun reguliere curriculum. Na succesvolle afronding van het programma verkrijg je een Honoursaantekening op je bul. Het Honours Programme is deels Engelstalig en bestaat uit 30 EC extra studiepunten, die je in het tweede en derde behaalt.

Honoursstudenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) worden getraind om kritische, creatieve en veelzijdige onderzoekers te worden. Het programma biedt je de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te verbreden en verdiepen aan de hand van een keur van onderwerpen.

Het Honours Programme Geesteswetenschappen in grote lijnen

Het programma bestaat uit 30 EC. Daarvan behaal je er ten minste 12 en ten hoogste 18 binnen de faculteit. De resterende punten haal je buiten de faculteit, met universiteitsbrede cursussen. Zie voor meer informatie daarover de algemene VU Honourssite.

Het grote onderzoeksproject

Voor het Honours Programme van Geesteswetenschappen zul je gekoppeld worden aan een onderzoeker, bij wie je een onderzoeksproject zult uitvoeren voor 12 EC. Je levert een bijdrage aan vernieuwend en lopend onderzoek, dat direct aansluit bij je studierichting, of dat je juist nieuwe paden laat bewandelen. De honoursstudenten sluiten jaarlijks hun project af met een gezamenlijk symposium, waarop de onderzoeksresultaten gepresenteerd worden. Dit project geeft je de kans achter de schermen van geesteswetenschappelijk onderzoek te kijken, allerhande nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en ook nog een echte bijdrage te leveren aan de groei van onze kennis.

Het kleine onderzoeksproject

Wie wil, kan naast het grote project nog een kleiner project uitvoeren (6 EC):

  • een extra onderzoeksproject
  • een literatuurstudie
  • bijwonen van een wetenschappelijke conferentie en een verslag schrijven
  • archiefonderzoek doen en een rapport schrijven
  • bijdragen aan de organisatie van een conferentie, graduate seminar of tentoonstelling en een rapport schrijven
  • ander, te ontwikkelen door de student in overleg met een onderzoeker en de coördinator van het Honours Programme


Een honoursstudent aan het woord


“For our departmental honours courses we could choose from a variety of research projects, ranging from ‘Slow Art’ to the ‘Experience of Value’. I wanted to broaden my horizon by working in a completely different field of inquiry, so I chose a project regarding psycholinguistics. During this project I learned among other things how to develop a stimulus set, how to set up a scientific research and how to analyse the data we gathered. I experienced it as a very valuable addition to my academic skills to learn more about doing research and to enhance my critical and analytical thinking. By carrying out your own research project, you encounter problems you have not faced before and under the guidance of your tutor you are really challenged to be innovative and creative.” - Cas van der Lee, Geschiedenis

De gemeenschap

Je zult samenwerken met en begeleiding en colleges ontvangen van excellente onderzoekers en docenten van binnen en buiten de Vrije Universiteit. Daarnaast zul je kennismaken met vele andere gedreven en getalenteerde studenten.

Aanmelden en contact

Vul het aanmeldingsformulier in, en vergeet niet een recente cijferlijst en een brief toe te voegen. Jaarlijks is er een selectieronde met als deadline 1 mei, maar je kunt je het hele jaar door aanmelden. 

Meer informatie
Zie voor meer informatie de site van het VU Honours Programme of neem contact op met de coördinator FGW, dr. Philip Verhagen, j.w.h.p.verhagen@vu.nl